Je přípustné, aby kupní cena pozemků prodávaných městem či jinou veřejnou institucí byla určena ke dni uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě jako cena pevná, která nezohledňuje možný budoucí nárůst ceny v důsledku projektové přípravy ze strany investora?

Jaké jsou z pohledu práva Evropské unie dopady situace, kdy ke dni uzavření kupní smlouvy investor nabývá pozemky za kupní cenu, která již neodpovídá jejich skutečné obvyklé ceně či tržní hodnotě?

Co je tzv. nedovolená veřejná podpora a jaké právní předpisy ji upravují? Kterým orgánům náleží pravomoc ve věcech veřejné podpory? Jaké jsou důsledky nedovolené veřejné podpory?

V jakých případech se nejedná o nedovolenou veřejnou podporu? Co znamená tzv. kritérium subjektu v tržním hospodářství a jaké podmínky musí být splněny, aby transakce nenaplňovala znaky nedovolené veřejné podpory?

Právě těmito otázkami se zabývala Kristýna Zakouřilová a Gabriel Achour v příspěvku "Právo Evropské unie: Budoucí prodej pozemků ve vlastnictví měst za pevnou kupní cenu z pohledu nedovolené veřejné podpory" v rámci v rámci sekce FOCUS.

Příspěvek vydáváme rovněž jako samostatnou publikaci.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies