REGULACE

ACHOUR & PARTNERS je oprávněna k poskytování právních služeb v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. Seznam společníků a spolupracujících advokátů včetně jejich odborné kvalifikace a registrace u České advokátní komory je k nahlédnutí v sídle společnosti. ACHOUR & PARTNERS je regulována Českou advokátní komorou (www.cak.cz).

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. S ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto internetových stránkách.

Informace uvedené na těchto internetových stránkách jsou obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu, nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované a nelze je považovat za právní či odbornou radu ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tyto internetové stránky nejsou placenou právní službou a ani ji nenahrazují, a proto nejsme odpovědni za jakoukoliv škodu způsobenou informací uvedenou na těchto internetových stránkách. Potřebujete-li specifickou radu, obraťte se prosím přímo na našeho odpovědného advokáta.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje nebo informace na těchto internetových stránkách mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a nelze zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. ACHOUR & PARTNERS vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy.

PUBLIKACE

ACHOUR & PARTNERS vydává ediční řady publikací, které jsou určeny pro klienty ACHOUR & PARTNERS a další zájemce. Žádná část jakékoli publikace ACHOUR & PARTNERS nepředstavuje právní stanovisko a nelze ji vykládat jako poskytování právních nebo jiných poradenských služeb ze strany ACHOUR & PARTNERS nebo jejich partnerů nebo spolupracujících osob nebo jakýchkoliv autorů nebo autora publikace. ACHOUR & PARTNERS neodpovídá za aplikace názorů vyjádřených v jakékoli publikaci na jakýkoli konkrétní právní případ. Názory vyjádřené v publikacích ACHOUR & PARTNERS představují osobní odborné názory jejích autorů nebo autora a nemusí nutně odpovídat názorům ACHOUR & PARTNERS, jejích partnerů, spolupracujících osob, ostatních autorů publikace nebo klientů ACHOUR & PARTNERS.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Obsah těchto stránek, logo a texty podléhají právům duševního vlastnictví, a proto se na ně použijí právní předpisy České republiky upravující zejména autorské právo, ochranné známky. Obsah těchto stránek nelze kopírovat nebo užívat bez předchozího písemného svolení autora.

ODKAZY

Tyto stránky mohou obsahovat externí odkazy. Neneseme odpovědnost za jakýkoliv obsah externích stránek nebo jejich nesprávnost. V případě, že odkaz nebo obsah externího odkazu je závadný nebo nesprávný, bude odstraněn neprodleně poté, jakmile bude zjištěn.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

E-maily odesílané ze systému ACHOUR & PARTNERS jsou určeny pouze pro jejich adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný ze systému ACHOUR & PARTNERS obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. ACHOUR & PARTNERS nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Pokud máte zájem o další informace o možných dopadech komunikace e-mailem, prosím kontaktujte nás. ACHOUR & PARTNERS vychází z předpokladu, že každý, kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

DATABÁZE OBCHODNÍCH KONTAKTŮ

ACHOUR & PARTNERS udržuje databázi obchodních kontaktů za účelem rozšíření a zlepšení služeb svým klientům. Informace týkající se těchto kontaktů jsou užívány pouze pro vnitřní potřebu ACHOUR & PARTNERS. Pokud je jakýkoliv kontaktní údaj týkající se Vaší osoby nesprávný nebo pokud si nepřejete nadále zasílat publikace ACHOUR & PARTNERS, oznamte nám prosím tuto skutečnost na následující adresu: epublications@achourpartners.com.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies