Poskytujeme právní služby v oblasti soutěžního práva, včetně schvalování spojení soutěžitelů a následného plnění podmínek, zákazu kartelových dohod a zneužití dominantního postavení na trhu. Poskytujeme specializované právní poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže pro jednotlivé sektory, zejména ve stavebnictví, bankovnictví, energetice, telekomunikacích, dopravě a v automobilovém průmyslu.

Máme zkušenosti s řízeními o udělení imunity na základě programů leniency, řešení problematiky významné tržní síly, poradenství v otázkách nekalé soutěže a zastupování ve sporech vyplývajících z nekalé soutěže, včetně řízení o nařízení předběžných opatření a výkonu rozhodnutí. Poskytujeme specializované poradenství v otázkách veřejné podpory, zejména slučitelnosti zvažované či poskytnuté veřejné podpory s právem Evropské unie.

Zastupujeme klienty v řízeních před soutěžními orgány České republiky a Evropské unie.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies