Gabriel Achour absolvoval praxi u americké advokátní kanceláře Altheimer & Gray a posléze působil jako vedoucí advokát přední české advokátní kanceláře Glatzová & Co.

Gabriel Achour se specializuje na fúze a akvizice, nemovitostní projekty včetně infrastrukturních projektů, projektové financování a výstavbu dopravních staveb. Gabriel Achour získal rozsáhlé odborné zkušenosti v mezinárodních transakcích a působil jako právní poradce v celé řadě významných transakcích realizovaných v uplynulých letech v České republice v rámci privatizace a při akvizicích významných českých průmyslových a energetických podniků. Gabriel poskytuje právní poradenství ve významných tuzemských a mezinárodních projektech v oblasti nemovitostí a stavebnictví včetně výstavby a realizace investičních celků v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky, residenčních developerských projektů a projektů nákupních center. Gabriel Achour má zkušenosti v oblasti financování a vedení sporů a mezinárodního rozhodčího řízení, účastnil se projektů tvorby standardní bankovní dokumentace pro významné české banky včetně přípravy komplexních úvěrových smluv a zajišťovací dokumentace. Gabriel poskytuje rovněž právní poradenství v oblasti práv na ochranu osobnosti fyzické osoby a ochranu dobré pověsti osoby právnické a právní poradenství v oblasti tiskového práva, práva vysílacího, a médií veřejné služby.

V rámci své praxe působil Gabriel, mimo jiné, jako:

 • Vedoucí českého týmu právních poradců pro akvizici Transgas, a.s. a podílů v osmi plynárenských distribučních společnostech, včetně provedení komplexní due diligence.
 • Vedoucí českého týmu právních poradců při akvizici skupiny Carrefour významným mezinárodním maloobchodním řetězcem.
 • Vedoucí týmu právních poradců při akvizici Slovakofarma Hlohovec.
 • Právní poradce významného zahraničního maloobchodního řetězce v investicích do nemovitostních projektů v České republice v hodnotě převyšující 8 miliard Kč.
 • Právní poradce významné norské banky při poskytování syndikovaných úvěrů a jejich zajištění na území České republiky.
 • Právní poradce Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. k vybraným otázkám dalšího plnění smlouvy o přechodném výkonu činnosti pro zajištění provozu, správy, oprav a údržby souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka.
 • Právní poradce významné rakouské stavební a investiční skupiny v souvislosti se spory na území České republiky.
 • Právní poradce významného zahraničního maloobchodního řetězce v precedentním sporu v dovolacím řízení před Nejvyšším soudem České republiky o určení práva občanů měst a obcí žalovat právní jednání uskutečněná městy (obcemi) z titulu občana města (obce).
 • Právní poradce významné ruské strojírenské společnosti v souvislosti s investicemi do českých a italských společností v oblasti výroby vzduchotechniky a chladírenských zařízení.
 • Právní poradce mezinárodní fintechové společnosti při implementaci jejího know-how do systému přední české banky.
 • Vedoucí týmu právních poradců při prodeji akcií KOVOLIS HEDVIKOV a.s., významné průmyslové společnosti zaměřující se na výrobu hliníkových odlitků pro automobilový průmysl.
 • Právní poradce významného sektorového zadavatele v souvislosti s revitalizací stávajících rozvojových lokalit napojených na dopravní infrastrukturu v hodnotě přesahující 4 miliardy Kč, včetně vypracování transakční dokumentace.
 • Právní poradce významného sektorového zadavatele v souvislosti s výstavbou přesahující 4 miliardy Kč v rozvojové lokalitě tvořící plánovaný dopravní uzel veřejné dopravy, napojení na soukromou dopravu a výstavbou související dopravní infrastruktury a navazující výstavby soukromých investorů, včetně zajištění spolupráce soukromých a veřejných subjektů.
 • Právní poradce významného sektorového zadavatele v souvislosti s revitalizací rozvojové lokality v Praze navazující na významný dopravní uzel v hodnotě převyšující 2 miliardy Kč.
 • Právní poradce významné české developerské a investiční skupiny v souvislosti se založením společného podniku s významným německým investorem za účelem rozvoje lokality v širším centru Prahy.
 • Právní poradce významného veřejnoprávního média v souvislosti se soudními spory o ochranu osobnosti.

Prestižní mezinárodní ratingové publikace doporučují Gabriela Achoura jako předního českého odborníka pro oblast nemovitostního práva. 

Gabriel je zapsaným advokátem u České advokátní komory, rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a členem správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Gabriel je autorem řady odborných článků v oblasti věcných práv, zajištění a utvrzení závazků, joint venture struktur, fúzí a akvizic. Gabriel je rovněž spoluautorem odborné publikace Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích vydané nakladatelstvím Key Publishing s.r.o. v roce 2015 a dále spoluautorem odborné publikace Financování developerských projektů vydané Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí v roce 2008.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies