Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 9. 2019, sp. zn. 22 Cdo 217/2019, se stavba metra stává předmětem vlastnických vztahů (tedy věcí) v okamžiku, kdy ji lze označit za výsledek lidské stavební činnosti, kterou byla vytvořena určitá, převážně podzemní konstrukce, jež ve směru dovnitř ohraničuje prostor, jenž má sloužit k hlavnímu účelu stavby (skutečnost, že jednotlivé části metra slouží i jiným než dopravním účelům, přitom ještě neznamená, že by tyto části nebyly součástí metra).

Nejvyšší soud si v odůvodnění vypomohl mj. odkazem na rozsudek sp. zn. 22 Cdo 539/2001, kde se v minulosti zabýval určením vlastnictví ke studni (která je také podzemním prostorem). Nejvyšší soud v odkazovaném rozsudku uvedl, že studna může být podle okolností buď samostatnou věcí (stavbou ve smyslu občanského práva), nebo součástí pozemku. Má-li být studna samostatnou věcí, pak nestačí, že slouží potřebám lidí, ale musí být i hmotným předmětem. Samostatnou věcí je proto studna v případě, kdy je výsledkem lidské stavební činnosti, kterou byla vytvořena určitá, převážně podzemní konstrukce, jež ve směru dovnitř ohraničuje prostor, jenž má být zčásti zaplněn vodou a zčásti sloužit jejímu čerpání. Naopak pokud studna nemá žádnou konstrukci (tedy např. není vymezena vůči zbytku okolí), nejedná se o samostatnou věc, ale o součást pozemku. Posouzení, zda je studna (či přeneseně i jiný podzemní prostor) samostatnou věcí, proto záleží na způsobu jejího provedení.

Podle Nejvyššího soudu musí být i v případě stavby metra „v zásadě“ zřejmé, kde stavba končí a kde je již jen pozemek, ve kterém je stavba umístěna. Je také třeba zvážit, zda je stavba vymezena natolik určitě, že může být sama o sobě předmětem právních vztahů (např. převodu vlastnictví). Posouzení tak závisí na úvaze soudu, která musí být řádně odůvodněna.

Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 217/2019 také zdůraznil, že na posouzení, kdy vznikla stavba jako věc (tedy jako předmět vlastnického práva), nemá vliv, zda byla kolaudována. Kolaudace je totiž veřejnoprávní skutečností, která pouze umožňuje stavbu (věc) užívat v souladu se stavebními předpisy. Věcí ve smyslu občanského práva se ale stavba stává nezávisle na kolaudaci.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies