Tribunál EU se v rozhodnutích T-732/16 a T-901/16 ze dne 12. března 2020 (týkajících se veřejných podpor údajně poskytnutých španělským fotbalovým klubům ValenciaElche) zabýval mj. kritériem subjektu v tržním hospodářství, konkrétně povinnostmi Komise při vyšetřování, zda bylo toto kritérium naplněno a zda ze strany veřejného subjektu nedošlo k poskytnutí nepovolené veřejné podpory (při naplnění kritéria subjektu v tržním hospodářství se totiž veřejný subjekt nedopouští poskytnutí veřejné podpory, protože se chová stejně, jako by se v dané situaci zachoval i jakýkoli jiný, soukromý subjekt vedený snahou maximalizovat svůj zisk, nedochází tak k poskytnutí žádné netržní výhody).

Tribunál nejprve zdůraznil, že při rozhodování o naplnění kritéria subjektu v tržním hospodářství musí Komise vyhodnotit veškeré skutečnosti, které by v dané situaci hodnotil i soukromý investor (resp. které by měly na rozhodnutí soukromého investora vliv). Dále pak Tribunál uvedl: „Důkazní břemeno splnění podmínek použití kritéria soukromého hospodářského subjektu – které se v projednávané věci uplatní – nese Komise, která musí v průběhu správního řízení žádat o všechny relevantní informace. […] V tomto ohledu se Komise při odůvodnění rozhodnutí nemůže odvolávat na kusý charakter informací, které jí byly předloženy během správního řízení, neboť nevyužila všechny pravomoci, kterými disponuje, aby získala potřebné informace. […] Toto platí o to víc, pokud je napadené rozhodnutí založeno nikoli na nepředložení důkazů, o které Komise žádala dotyčný členský stát, ale na konstatování, že soukromý hospodářský subjekt by se nechoval stejně jako orgány uvedeného členského státu, které předpokládá, že Komise měla k dispozici všechny relevantní poznatky nezbytné pro vypracování svého rozhodnutí.

Jinými slovy, pokud Komise hodlá rozhodnout, že kritérium subjektu v tržním hospodářství nebylo naplněno (tj. že soukromý investor by se stejně jako veřejný subjekt v dané situaci nezachoval), pak se jednak musí vypořádat se všemi relevantními skutečnostmi a jednak musí své rozhodnutí podložit dostatkem důkazů, které si musí také vyžádat. V uvedených rozhodnutích je tak patrný určitý trend zpřísňování soudů EU vůči postupům Komise při vyšetřování veřejných podpor.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies