Jedním z častých problémů ve výstavbě bývá překročení zákonného zástupčího oprávnění, kdy určité dokumenty (např. změnové listy) v rámci smluvního procesu založeného konkrétní smlouvou, nejčastěji smlouvou o dílo či výstavbě, za některou ze stran podepíše jiná osoba, než je člen jejího statutárního orgánu. Velmi typickým příkladem je podpis změnového listu za objednatele osobou, která není ani statutárním orgánem objednatele, ani není ve smlouvě uvedena jako osoba oprávněná za něj podepisovat; typicky se bude jednat o některého ze zaměstnanců objednatele. Takové jednání potom vyvolává mnoho právních otázek a důsledků.

Při řešení otázek spojených s důsledky překročení zástupčího oprávnění zaměstnance objednatele je nezbytné rozlišovat, zda se v daném případě jedná o zákonné zastoupení objednatele nebo zda došlo k překročení zástupčího oprávnění vyplývajícího z plné moci udělené objednatelem zaměstnanci.

Nad právními důsledky překročení zákonného zástupčího oprávnění se zamýšlela Kristýna Zakouřilová v rámci sekce FOCUS v příspěvku "Podpis změnového listu neoprávněným zástupcem objednatele".

Příspěvek vydáváme rovněž jako samostatnou publikaci.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies