Odvolací senát Vrchního soudu v Praze dne 20. 2. 2023 rozhodl o odvoláních proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2022, č. j. MSPH 98 INS 723/2021-B-639, kterým soud I. stupně schválil reorganizační plán předložený dlužníkem Arca Investments v reštruktualizácii, a.s., tak, že napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení. Rozhodnutí odvolacího senátu je zveřejněné v insolvenčním rejstříku (číslo dokumentu B-718).

Odvolací senát shledal v reorganizačním plánu vady spočívající v nezákonné diskriminaci části věřitelů, kteří byli i přes jejich námitky zařazeni do skupiny věřitelů s nižším poměrem uspokojení, a kteří podali proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání.

Přisvědčil též důvodným pochybnostem odvolatelů o poctivosti reorganizačního plánu předloženého dlužníkem, neboť s ohledem na nedostatek některých významných účetních dokladů nezobrazuje věrně ekonomické a právní možnosti dlužníka, ocenění jeho aktiv nebylo přesné ani aktuální a vznikl tak rozpor mezi slibovanou výší navrhovaného uspokojení nezajištěných věřitelů a doloženými ekonomickými možnostmi dlužníka (hodnotou jeho aktiv). Reorganizační plán nedokládá přesvědčivě dosažení očekávaných cílů reorganizace, tedy uspokojení věřitelů v nabízeném rozsahu, zatímco rizika předloženého reorganizačního plánu, na které upozorňuje insolvenční správce, a která připouští i znalecký ústav, nejsou uspokojivě řešena. Reorganizační plán má být zdrojem poctivých a úplných informací pro věřitele, na základě kterých mohou přijmout zásadní rozhodnutí o jeho výhodnosti.

Proto zrušujícím rozhodnutím umožnil dlužníku vytýkané vady v reorganizačním plánu odstranit a věřitele (kteří projevili vůli řešit úpadek dlužníka reorganizací) seznámit s reorganizačním plánem doplněným o chybějící a aktualizované údaje, o kterém budou moci věřitelé na schůzi znovu hlasovat.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies