Kristýna Zakouřilová vystoupí na diskusním setkání s názvem "Aktuální praxe při aplikaci metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území hlavního města Prahy" pořádaném Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí. Mezi dalšími pozvanými panelisty jsou, mimo jiné, představitelé samosprávy a investorské komunity.

V rámci diskusního setkání budou diskutovány aktuální otázky, např. jakým způsobem se uplatňuje vzorová smlouva o spolupráci, jak funguje spolupráce hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí, jaká pravidla se aplikují pro určení výše a charakteru plnění investorů v území, jaká jsou dosavadní největší úskalí aplikace vzorových smluv a jaké jsou hlavní okruhy, které bude nezbytné v rámci aplikační praxe dořešit.

Metodiku spoluúčasti investorů na rozvoji území hlavního města Prahy schválilo dne 27.  ledna 2022 Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území hlavního města Prahy je základním podkladem pro jednání hlavního města Prahy s investory. Princip je uplatňován na případy, kdy investor žádá změnu územního plánu, která významně zvyšuje (nenárokově) hodnotu jeho pozemku. Na základě přesného a transparentního výpočtu hlavní město Praha určí, jakou měrou se soukromí investoři budou finančně podílet na budování nové infrastruktury, občanské vybavenosti, veřejných prostor, městských bytů apod. Jde o  jednotná pravidla pro developery pro celé území hlavního města Prahy. 100 % vybraných prostředků bude vráceno zpět do lokality, kde dochází ke změně územního plánu a kde vzniká nová výstavba.

Kristýna Zakouřilová se spolupodílela na oponentuře smluvních dokumentů vztahujících se k Metodice spoluúčasti investorů na rozvoji území hlavního města Prahy. Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) (www.artn.cz) je neziskový zájmový spolek, který funguje od roku 2001 a sdružuje více jako 100 předních osobností působících ve všech oblastech trhu nemovitostí, zejména v oboru investic, architektury, financí, poradenství, práva, makléřství, ve veřejné správě i na akademické půdě. Hlavní cíle ARTN jsou zvýšení kvality, stability a transparentnosti nemovitostního trhu v České republice, standardizace jeho procesů, propagace trhu v tuzemsku i zahraničí, ale také zvýšení obecné informovanosti a kvality vzdělávání v oboru. ARTN pořádá diskusní setkání, kulaté stoly a prestižní soutěž Best of Realty. Vydává také pravidelné souhrnné zprávy o stavu českého trhu s nemovitostmi Trend Report. 

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies