Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1501/2020 ze dne 24. 11. 2020 nastavil hlediska, podle kterých mají soudy posuzovat právní povahu fotovoltaické elektrárny, tedy zda jde o samostatnou věc nebo součást věci hlavní.

Podle názoru Nejvyššího soudu je závěr, že fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše budovy není součástí nemovitosti, předčasný. Soudy totiž v projednávané věci neposuzovaly, zda je fotovoltaická elektrárna samostatnou věcí, či součástí věci jiné ze všech hledisek uvedených v ustálené rozhodovací praxi dovolacího soudu. Soudy se nezabývaly tím, jakým způsobem je fotovoltaická elektrárna upevněna na nemovitosti a zda případnou demontáží elektrárny nedojde ke znehodnocení nemovitosti (např. znehodnocení estetickému či funkčnímu v tom smyslu, zda může po demontáži fotovoltaické elektrárny sloužit střecha stavby, jež je součástí pozemku, svému původnímu účelu stejně, nebo méně kvalitně). Je nutné také zkoumat, jakým způsobem je řešeno napojení fotovoltaické elektrárny na elektrizační soustavu a zda (a případně jakým způsobem) je toto napojení provedeno v nemovitosti žalobců. Jinými slovy, zda demontáží napojení fotovoltaické elektrárny na elektrizační soustavu dojde k dalšímu znehodnocení nemovitosti žalobců, či nikoliv.

Pro rozhodnutí o tom, zda fotovoltaická elektrárna je součástí nemovité věci, lze rovněž přihlédnout k tomu, zda je (alespoň částečně) elektrická energie vyrobená touto elektrárnou spotřebována v nemovitosti žalobců, tedy zda by odstraněním fotovoltaické elektrárny došlo ke znehodnocení nemovitosti v tom smyslu, že by nemohli užívat tento zdroj elektrické energie.

Součást věci přechází na nabyvatele bez ohledu na to, zda byla ve smlouvě o převodu vlastnického práva k této věci výslovně uvedena. Tudíž skutečnost, že fotovoltaická elektrárna nebyla ve smlouvě, na základě které nabyl nový vlastník vlastnické právo k nemovitosti, uvedena, neznamená, že se nemůže jednat o součást nemovitosti a nový vlastník k ní nenabyl vlastnické právo na základě stejného právního titulu jako k nabývané nemovitosti.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies