Advokátní kancelář ACHOUR & PARTNERS zastupovala významného veřejného zadavatele při vyjednávání a přípravě obsáhlé smluvní dokumentace související s komplexním developmentem rozsáhlé rozvojové městské lokality, zejména s problematikou tzv. kontribucí (tj. plnění poskytovaného investorem do území dotčeného vyvolanou změnou územního plánu a navazující výstavbou). Hodnota transakce v oblasti finančních i nefinančních kontribucí investora dosahuje částky cca 700 milionů korun českých. Transakci na partnerské úrovni řídila Kristýna Zakouřilová a podíleli se na ní i další členové týmu.

V rámci poskytnutých právních služeb byla vyjednána komplexní smluvní dokumentace včetně zajišťovacích instrumentů a dalších technických dokumentů. Při vyjednávání a přípravě smluvní dokumentace byly řešeny, mimo jiné, otázky parametrů investorem poskytovaných kontribucí (finančních i nefinančních), a to včetně nastavení jejich splatnosti, mechanismů pro případ prodlení, ukončení smlouvy či jejího postoupení, pro případ nepřijetí změny územního plánu či jejího přijetí v odlišném znění odporujícím předpokladům smluvních stran apod. Dále byly řešeny např. rozsah součinnosti smluvních stran v rámci dalšího rozvoje lokality, zajištění plnění povinností ze smlouvy po dobu postupného převádění vlastnického práva k dotčeným projektovým pozemkům i po něm či nastavení vhodného zajištění povinností vyplývajících ze smlouvy, a to tak, aby odpovídalo jak smyslu smlouvy, tak i oprávněným zájmům smluvních stran, a rovněž reflektovalo případné budoucí postoupení smlouvy či její další změny. Jde o jednu z nejkomplexnější transakcí v oblasti spoluúčasti investorů na rozvoji území a o jedno z největších rozvojových území v České republice.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies