Advokátní kancelář ACHOUR & PARTNERS zastupovala významné statutární město při vyjednávání obsáhlé a komplikované transakce spočívající v zajištění budoucího nájmu administrativního komplexu o rozloze přes 30 000 m2. Transakce souvisí s plánovanou přeměnou významné rozvojové lokality na moderní čtvrť.

V rámci poskytnutých právních služeb byla vyjednána a připravena komplexní smluvní dokumentace na míru, která zohlednila specifika dlouhodobého nájmu, veřejnoprávní povahu statutárního města jako smluvní strany a další klíčové okolnosti. Transakce přímo navazovala na limitovanou právní prověrku administrativního komplexu, kterou rovněž provedla advokátní kancelář ACHOUR & PARTNERS. Vedoucí právního týmu při provádění právní prověrky a přípravy transakční dokumentace byla Kristýna Zakouřilová.

V rámci projektu byly řešeny, mimo jiné, otázky spojené s nakládáním se státním majetkem, problematika tzv. rent review v podmínkách zákona o majetku České republiky či zajištění plnění povinností z budoucí smlouvy o smlouvě nájemní i ze samotné nájemní smlouvy, včetně specifikace podmínek případného zcizení pronajatého administrativního komplexu a stanovení okruhu vhodných nabyvatelů apod. Vzhledem k tomu, že budoucím uživatelem administrativního komplexu se má stát mezinárodní subjekt, který částečně požívá diplomatických výsad a imunit, bylo v rámci projektu rovněž třeba řešit otázku bezpečnosti, ochranu utajovaných informací, aplikaci vybraných mezinárodních dohod, jichž je České republika smluvní stranou, otázku mezinárodní podpory vědy a výzkumu apod.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies