Advokátní kancelář ACHOUR & PARTNERS poskytuje právní služby významnému veřejnému zadavateli při přípravě a vyjednávání smluvní dokumentace související s komplexní transformací rozsáhlé rozvojové lokality, zejména s problematikou tzv. kontribucí (plnění poskytovaného investorem do území dotčeného vyvolanou změnou územního plánu a navazující výstavbou). Hodnota transakce v oblasti finančních i nefinančních kontribucí investora ve prospěch města dosahuje částky cca 90 milionů korun českých. Na transakci se podílejí Gabriel Achour a Adriana Vetenglová.

V rámci transakce jsou řešeny, mimo jiné, otázky parametrů investorem poskytovaných kontribucí (finančních i nefinančních), a to včetně nastavení jejich splatnosti, mechanismů pro případ prodlení, ukončení smlouvy či jejího postoupení, pro případ nepřijetí změny územního plánu či jejího přijetí v odlišném znění odporujícím předpokladům smluvních stran apod. Dále jsou řešeny např. rozsah součinnosti smluvních stran v rámci dalšího rozvoje lokality, zajištění plnění povinností ze smlouvy po dobu postupného převádění vlastnického práva k dotčeným projektovým pozemkům i po něm či nastavení vhodného zajištění povinností vyplývajících ze smlouvy (ručení, zástavní právo, zákaz zcizení a zatížení).

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies