Advokátní kancelář ACHOUR & PARTNERS poskytla právní služby investorovi s veřejnoprávním přesahem v rámci transakce uzavírané s předním německým nemovitostním fondem, v souvislosti s realizací výstavby významné české stavby dopravní infrastruktury v celkové hodnotě několika desítek miliard korun. V rámci této transakce bylo poskytováno komplexní právní poradenství a zastoupení investora při vyjednávání transakční dokumentace s obchodním partnerem a při její přípravě.

V souvislosti s transakcí byla řešena řada aktuálních a dosud neřešených (nejen) soukromoprávních otázek, např. problematika právního řešení propojení stavby dopravní infrastruktury se stavbou (administrativní budovou) ve vlastnictví nemovitostního fondu, podmínky užívání části této stavby (vnitřních prostor) investorem a rovněž uživateli stavby dopravní infrastruktury, vymezení rozhraní mezi stavbou (jako součástí pozemku) a stavbou dopravní infrastruktury (jako liniovou stavbou, tj. samostatnou věcí v právním smyslu) či otázka možného srůstu stavby budovy se stavbou dopravní infrastruktury včetně aplikace právního institutu opory cizí stavby, resp. stavby na stavbě. Samostatnou otázkou posuzovanou v rámci transakce byla také problematika veřejného užívání včetně posouzení aplikovatelnosti a limitů konceptu tzv. Widmung, ve smyslu německé právní nauky, v českém právním prostředí.

Transakce byla z pohledu řešených právních otázek (zejména aplikace dosud spíše teoretických institutů a koncepcí zakotvených v české právní úpravě věcných práv či aplikace konceptu známého z německého právního prostředí) zcela precedentní. Zásadní otázky transakce byly proto také konzultovány s předními osobnostmi české právní nauky v oblasti občanského práva.

Za ACHOUR & PARTNERS transakci řídila Kristýna Zakouřilová, partnerka kanceláře.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies