• Focus

  Transakční praxe: Města a architekti (složité hledání smluvních standardů

  V současné době probíhá v některých statutárních městech poměrně intenzivní diskuse o tom, co je a co není standardem smluv mezi městy (a obcemi) na jedné straně (jako veřejnými zadavateli, resp. objednateli díla) a architekty na straně druhé (jako zhotoviteli), a to často v návaznosti na výsledky veřejných architektonických soutěží. Předmětem diskuse je obsah smluvních ujednání, resp. stanovení standardu práv a povinností stran.

 • Focus

  Transakční praxe: Omezení zcizení nemovitých věcí ve vlastnictví investorů ze strany měst a obcí

  V mnoha recentních nemovitostních transakcích se města či obce snaží prosazovat
  omezení převodu nemovitých věcí ve vlastnictví investorů na třetí osoby, případně zcela vyloučit takový převod (resp. zcizení).

 • Focus

  Právo Evropské unie: Budoucí prodej pozemků ve vlastnictví měst za pevnou cenu z pohledu nedovolené veřejné podpory.

 • Focus

  Transakční praxe: Vliv stavebního a technického stavu nedokončené budovy na smluvní úpravu odpovědnosti nového zhotovitele za vady v rámci dostavby

  Smlouvy o dílo, v rámci, kterých dochází k dostavbě (či dostavbě a transformaci) existující rozestavěné a nedokončené budovy, přinášejí mnoho praktických problémů, které je nezbytné ve smluvní dokumentaci řešit. Jedním z problémových okruhů je rovněž odpovědnost zhotovitele za stávající stav rozestavěné budovy.

 • Focus

  Podpis změnového listu neoprávněným zaměstnancem objednatele

  Jedním z častých problémů ve výstavbě bývá překročení zákonného
  zástupčího oprávnění, kdy určité dokumenty (např. změnové listy) v rámci
  smluvního procesu založeného konkrétní smlouvou, nejčastěji smlouvou o dílo
  či výstavbě, za některou ze stran podepíše jiná osoba,
  než je člen jejího statutárního orgánu.

Kariéra

Hledáme opravdové talenty

Nabízíme talentovaným právníkům příležitost podílet se na významných transakcích.
Číst více

O nás

Hledáme pragmatická řešení

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty, veřejný sektor a soukromí investoři.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies