Dne 1. září 2021 nabývá účinnosti novela (č. 300/2021 Sb.) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), která mimo jiné umožní zakládání obchodních společností online. Novela navazuje na unijní směrnici o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Hlavní novinkou novely je umožnění sepsání notářských listin v elektronické podobě, stanoví-li tak notářský řád. Notářský řád (po novelizaci) počítá mimo jiné s umožněním sepsání notářského zápisu v elektronické podobě, má-li sloužit jako podklad pro zápis do veřejného rejstříku (typicky společenské smlouvy nebo stanov do obchodního rejstříku). Notářský zápis sice bude k založení obchodních společností stále potřeba, bude ho ale možné vyhotovit elektronicky.

V návaznosti novela stanovuje, že prokázání totožnosti účastníků, svědků úkonu, důvěrníků nebo tlumočníků a zjištění obsahu projevu vůle o tom, co má být pojato do notářského zápisu, lze provést i bez jejich fyzické přítomnosti, a to spojením prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci. V případě notářského zápisu sepisovaného v elektronické podobě tak bude vlastnoruční podpis nahrazen uznávaným elektronickým podpisem. Notář elektronický zápis následně označí jeho kvalifikovaným elektronickým razítkem.

Notáři budou dále oprávnění legalizovat (ověřit) také elektronický podpis. V takovém případě se ověřovací doložka vyhotoví v elektronické podobě. Ověřovací doložka se opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem ověřujícího a s elektronicky podepsaným dokumentem se spojí tak, aby nedošlo k porušení integrity dokumentu, na němž je elektronický podpis legalizován.

Novela představuje značný posun v digitalizaci státní správy a měla by umožnit snazší zahájení podnikatelské činnosti, včetně ušetření nákladů, času a administrativní zátěže spojené se založením obchodní společnosti.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies