Vláda dne 30. 4. 2020 schválila návrh na zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle kterého byl nabyvatel povinen odvádět státu čtyři procenta z ceny nabývané nemovitosti. Vládní návrh počítá se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí bez náhrady. Podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu má touto změnou dojít ke zjednodušení a zpřehlednění daňového systému, růstu investic do nemovitých věcí z důvodu snížení pořizovacích nákladů, ale také navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména z daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Současně má zrušením daně odpadnout administrativní náročnost správy daně při převodu nemovitých věcí.

Vládní návrh (sněmovní tisk 866/0) bude projednávat v prvém čtení poslanecká sněmovna dne 26. 5. 2020. Podle přechodných ustanovení vládního návrhu má daňová povinnost zaniknout, pokud lhůta k podání daňového přiznání uplynula od 31. 3. 2020. Vzhledem k tomu, že daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad, daň by měla být fakticky zrušena se zpětnou účinností. Pokud vládní návrh projde v současném znění legislativním procesem, úhrada daně se nebude vztahovat již na nabytí nemovitých věcí, jejichž vklad katastr nemovitostí povolil v prosinci 2019. Podle vyjádření ministerstva financí bude současně daň vrácena osobám, které ji za toto období již odvedly.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies