Nejvyšší soud České republiky se v usnesení sp. zn. 27 Cdo 2007/2022, ze dne 24. 1. 2023 zabýval otázkami aktivní věcné legitimace k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva, zda se použije úprava v § 663 odst. 1 z. o. k. nebo v § 258 o. z. (jde-li o výčet osob aktivně věcně legitimovaných k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva) a zda na nabyvatele podílu přechází právo napadat platnost usnesení členské schůze družstva, a pokud ano, v jakém stavu?

Podle právního názoru Nejvyššího soudu České republiky jsou k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva aktivně věcně legitimovány pouze osoby uvedené v § 663 odst. 1 z. o. k. Právní úprava § 258 o. z., jde-li o výčet osob aktivně věcně legitimovaných k podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku, se v poměrech družstev nepoužije.

Právo člena družstva podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva podle § 663 z. o. k. je právem plynoucím z účasti v družstvu, a tudíž i právem „spolutvořícím“ podíl ve smyslu § 31 z. o. k., resp. družstevní podíl ve smyslu § 595 odst. 1 z. o. k. Je-li družstevní podíl převeden na třetí osobu poté, kdy členská schůze přijala určité usnesení, ale dříve, než převodci marně uplyne lhůta k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, přechází na nabyvatele spolu s dalšími právy a povinnostmi plynoucími z účasti v družstvu i právo napadat platnost tohoto usnesení, a to „v tom stavu“, v jakém svědčilo převodci, bez ohledu na to, zda se ho toto usnesení bezprostředně dotýká.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies