Poslanecká sněmovna dne 19. 6. 2020 schválila novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (sněmovní tisk č. 673). Novela má urychlit přípravu dopravních staveb, které bude možné nově umístit a povolit v jediném řízení a na základě méně podrobné dokumentace. U záměrů staveb, které byly předmětem procesu posouzení vlivů na životní prostředí, bude vydáváno jediné (tzv. jednotné) závazné stanovisko, které má nahradit veškeré správní akty dosud vydávané podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Novelou je měněn také zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, kdy se stanovuje pro vydání závazných stanovisek lhůta 30 dní ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska správní orgán požádán, respektive 60 dní ve zvlášť složitých případech. V souvislosti s lhůtou k vydání závazného stanoviska se pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zavádí fikce souhlasného závazného stanoviska při nedodržení lhůty k jeho vydání.

Pokud budou mít investoři zajištěna práva k většině pozemků potřebných pro výstavbu, bude nově možné podat žádost o vydání stavebního povolení včetně žádosti o vyvlastnění zbývajících pozemků. O vyvlastnění těchto pozemků následně rozhodne rovnou stavební úřad samostatným výrokem v rámci stavebního povolení.

Dále je novelizován zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve kterém je nově stanovena pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění potřebného pozemku nebo stavby konkrétní lhůta 60 dní od zahájení vyvlastňovacího procesu na nařízení ústního jednání s dotčenými vlastníky a následná 30 denní lhůta pro vydání samotného rozhodnutí o vyvlastnění. V souvislosti s vyvlastněním bude nově možné využít institut mezitímního rozhodnutí i na stavby vodní a energetické infrastruktury.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies