Klademe důraz na trvalý odborný a osobní rozvoj a soustavné vzdělávání, včetně prohlubování praktických zkušeností. Rozvíjíme základní dovednosti našich advokátních koncipientů, zejména schopnost spolupodílet se na vytváření právních dokumentů a analyzování právních problémů. Disponujeme silným interním transakčním know-how, které průběžně aktualizujeme a rozvíjíme, a své advokátní koncipienty intenzivně školíme v přípravě transakčních dokumentů.

Schopnost samostatné tvorby smluv a dalších právních dokumentů je pro nás jednou z nejdůležitějších dovedností. Proto si také zakládáme na dodržování jednotného vizuálního stylu našich dokumentů tak, aby byl styl kanceláře seznatelný již na první pohled. Stejně tak je pro nás důležitá schopnost analýzy a kritického myšlení, ať již v právních stanoviscích, memorandech nebo v podáních adresovaných soudům či jiným orgánům veřejné moci. Odmítáme povrchní shrnování cizích odborných závěrů, u našich advokátních koncipientů vyžadujeme analýzu tématu v širším a hlubším měřítku, identifikaci správných otázek a nalezení jejich řešení. Schopnost analýzy uplatňujeme zejména ve vztahu k identifikaci rizik transakcí a dalších právních situací, včetně soudních sporů. Neméně důležitá je pro nás i schopnost precizní komunikace, vyjednávání a prosazování svých myšlenek.

V počátcích vzájemné spolupráce jsou naši právníci zpravidla školeni jako multioboroví specialisté se širším právním záběrem na více právních oblastí. Tento přístup umožňuje našim kolegům rozhodnout se o tom, který právní obor do budoucna preferují a který jim nejvíce vyhovuje z pohledu jejich osobnosti, znalostí a dovedností a z pohledu jejich dlouhodobějšího kariérního plánu. Zároveň tento přístup dává našim kolegům širší odborný záběr, širší chápání komplikovaných právních problémů a souvislostí a umožňuje jim více se účastnit i na řízení a koordinaci transakcí, či se případně uplatnit i na jiných pozicích, včetně vrcholných manažerských pozic v obchodních korporacích. Náš přístup umožňuje poznat klienty a jejich právní záležitosti z více úhlů a v hlubším detailu, a to zvyšuje zároveň naši schopnost vedení a koordinace transakcí nejen z hlediska čistě právního, ale celkově z hlediska obchodního. 

Všeobecný rozhled našich advokátních koncipientů je pro nás velmi důležitý, a to nejen po právní, ale i ekonomické stránce, jak na české, tak i na mezinárodní úrovni. Proto také podporujeme účast advokátních koncipientů na školeních a konferencích a podporujeme jejich publikační činnost, kterou vnímáme jako přínos pro celou naši společnost.

Všeobecný rozhled našich advokátních koncipientů je pro nás velmi důležitý, a to nejen po právní, ale i ekonomické stránce, jak na české, tak i na mezinárodní úrovni.

Gabriel Achour
Partner

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies