Advokátní kancelář Achour & Partners poskytuje právní služby významnému statutárnímu městu v souvislosti s dohodou o narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností s významnou developerskou a stavební společností. Právní služby zahrnují, mimo jiné, přípravu právní argumentace pro vypořádání práv z ukončení historické smlouvy o výstavbě, včetně otázek podmínek ukončení soudních sporů, podmínek postoupení autorských práv, přípravu právních stanovisek ve věci platnosti ukončení smlouvy a oprávněnosti vzájemných nároků. V rámci poskytování právních služeb je řešena otázka časové působnosti staré a nové právní úpravy občanského zákoníku a zadávání veřejných zakázek, a rovněž tak právní povaha smlouvy design and build. Dále je řešen koncept tzv. předčasného ukončení smlouvy podle anglosaského práva (výpověď, odstoupení či případně sui generis institut). V rámci narovnání jsou rovněž řešeny otázky určení metody vypořádání rozpracované výroby v době mezi tzv. milníky při použití metody design and build. V rámci poskytování právních služeb zajišťujeme přípravu komplexní smluvní dokumentace a podílíme se na řešení otázky procesních aspektů ukončení vzájemných sporů mezi stranami. Dohoda o narovnání otevírá budoucí rozvoj prestižní rozvojové lokality. Na transakci se za Achour & Partners podílí Gabriel Achour a Kristýna Zakouřilová.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies